بیمه عمر

پوشش های بیمه ای شرکت یادآوران فردا

بیمه عمر

بیمه عمر ساده زمانی ( فوت به‌هرعلت ):

بیمه عمر ساده زمانی یکی از انواع بیمه عمر است که به موجب آن بیمه‌گر ( شرکت بیمه ) متعهد می شود چنانچه بیمه شده (فردی که بیمه‌نامه به نام او صادر شده است ) در طول مدت اعتبار بیمه نامه فوت نماید مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد بیمه را به استفاده کننده (گان) و یا ذی نفع (های) منتخب بیمه شده بپردازد .

حق بیمه عمر ساده زمانی با توجه به سن بیمه شده ،سرمایه بیمه ، مدت بیمه و وضعیت سلامتی وی در زمان صدور و بر اساس آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه محاسبه خواهد شد .

انواع سرمایه بیمه در بیمه عمر ساده زمانی

  • سرمایه ثابت
  • سرمایه نزولی ( مانده بدهکار)
  • سرمایه متغییر ( ضریبی از حقوق)

۱- بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه ثابت ( انفرادی / گروهی )

در این نوع ، سرمایه بیمه از ابتدای دوره تا پایان مدت اعتبار بیمه نامه مبلغ معین و ثابتی است .

مثال : فردی دارای بیمه نامه عمر ساده زمانی یک ساله از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۱الی ۰۱/۰۱/۹۲ با سرمایه ثابت -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است .چنانچه فرد مزبور در طول مدت اعتبار بیمه نامه فوت نماید سرمایه بیمه قابل پرداخت به وراث قانونی و یا ذینفع (های) منتخب بیمه شده مبلغ -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال خواهد بود.

۲- بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی – مانده بدهکار: ( انفرادی / گروهی )

بیمه‌گر(شرکت بیمه) متعهد می شود در ازاء دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار مانده مبلغ وام بیمه شده ( وام گیرنده )را از تاریخ فوت بیمه شده تا پایان مدت وام به بیمه‌گذار( وام دهنده) پرداخت نماید .در این صورت وراث قانونی بیمه‌شده( وام گیرنده ) تعهدی در قبال پرداخت اقساط باقیمانده وام نخواهد داشت .

این نوع بیمه نامه بیشتر مورد توجه و تقاضای بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری که وام پرداخت می کنند ، می باشد.

۳- بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه متغیر -ضریبی از حقوق : ( گروهی )

در این نوع ،سرمایه بیمه ضریبی از حقوق بیمه‌شدگان (کارکنان/کارگران بیمه‌گذار) می‌باشد. به‌طوری‌که مبلغ سرمایه بیمه از یک بیمه شده به بیمه شده دیگر متفاوت و متغیر است زیرا مبنای محاسبه سرمایه بیمه ضریبی از حقوق هر بیمه شده می باشد .

مثال : شرکت تولیدی A کلیه کارکنان اداری ،کارگران بخش تولیدی خود را با سرمایه بیمه به میزان ۳۰ برابر اخرین حقوق و مزایا تحت پوشش بیمه عمر ساده زمانی ( گروهی ) قرار داده است .

فواید بیمه عمر ساده زمانی

هدف اصلی بیمه عمر پاسخگویی به نیازهای آتی و تامین آتیه خانواده بیمه شده یا اشخاص ثالث است که به نمونه هایی از آن در ذیل اشاره می شود :

۱- سرمایه بیمه عمر به حفظ بقاء و شرایط زندگی خانواده ای که سرپرست و نان آور خود را از دست می دهد ،کمک خواهد کرد .

۲- سرمایه بیمه عمر ، تأمین هزینه‌های زندگی و آینده اقتصادی فرزندان خردسال یا فرزندان معلول و ناتوانی که فوت پدر و مادر، آنها را در شرایط دشواری قرار می دهد تضمین خواهد کرد .

۳- سرمایه بیمه عمر می تواند تأمین‌کننده سرمایه ای معادل مهریه همسر باشد تا پس از فوت بیمه شده و پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه ، متوفی در این خصوص دین خود را ادا نموده باشد .

۴- سرمایه بیمه عمر می تواند به عنوان اعتبار و وثیقه ای برای دریافت وام باشد تا وام دهنده یا ضامن بیمه شده مطمئن شود که در صورت فوت بیمه‌شده شرکت بیمه از محل سرمایه بیمه عمر،نسبت به تسویه مانده بدهی بیمه شده اقدام و موجبات فک رهن مرهونات یا رفع دین ضامنین را فراهم نماید .

۵- برای افرادی‌که با توجه به شرایط خاص خود انجام سفر حج را در زمان حیات محتمل نمی دانند ، سرمایه بیمه عمر می تواند صرف هزینه های یک سفر نیابتی توسط شخصی که وی تعیین می کند ، شود.

۶- معافیت مالیاتی سرمایه بیمه عمر از مالیات بردر آمد و مالیات بر ارث از دیگر فواید بیمه عمر ا ست .

۷- با بیمه نامه عمر ، بیمه شده می تواند استفاده کننده از سرمایه بیمه را مؤسسات عام المنفعه و انجام امور خیریه قرار دهد و اجر اخروی را برای خود ذخیره کند .

نکات مهم :

۱- بیمه نامه عمر ارائه شده از سوی شرکتهای بیمه با سایر پوششهای بیمه ای بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوقهای بازنشستگی منافاتی نداشته و می تواند به عنوان مکمل آنها خریداری شود .

۲- یکی از شرایط اصلی بیمه نامه عمر ساده زمانی (انفرادی ) وضعیت سلامتی بیمه شده است و از آنجا که با افزایش سن علاوه براینکه نرخ بیمه عمر افزایش می یابد ،احتمال بروز بیماری و عوارضی که مانع از ارائه بیمه عمر می شود نیز بیشتر خواهد شد،لذا پیشنهاد می‌شود در سنین جوانی و به‌ویژه در زمان سلامتی نسبت به خرید بیمه نامه برای خود اقدام نمایند.
۳- بیمه عمر ساده زمانی به صورت انفرادی یا گروهی به شرکتها ، سازمانها ، موسسات و گروههای دولتی و غیر دولتی قابل ارائه خواهد بود .