دسته:بیمه باربری

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری ۱- پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار ، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود. ۲- در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید. ۳- اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت […]

بیشتر بدانید

شرایط بیمه نامه باربری

شرایط بیمه نامه باربری : ۱- شرط C با عدم تحویل ۲- شرطB با خطرهای دزدی،قلاب زدگی،آبدیدیگی،روغن زدگی،شکست ،خسارت ناشی از کالای مجاور و ریزش به انضمام عدم تحویل ۳- شرط A که کلیه خطرات به غیر از استثنائات تحت پوششش میباشد. ۴- توتال لاس(total loss) ۵- شرط ترانزیت یا اینکه میتوان شرایط عمومی وخصوصی […]

بیشتر بدانید