تگ: بیمه باربری

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری ۱- پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار ، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود. ۲- در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید. ۳- اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت […]

بیشتر بدانید