تگ: بیمه بدنه

بیمه نامه بدنه

شرایط بیمه نامه بدنه در این نوع بیمه مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو فصل اول کلیات ماده ۱: اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و […]

بیشتر بدانید