تگ: بیمه حوادث

بیمه حوادث

بیمه حوادث قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که به موجب آن بیمه شده در ازاء پرداخت حق بیمه مقرر و با توجه به تعاریف زیر در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . حادثه : حادثه موضوع این بیمه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی […]

بیشتر بدانید